KHUÔN MẪU GỖ

Chất liệu gỗ keo. Khuôn làm Gỗ nhằm giảm chi phí Mẫu, linh hoạt thay đổi mẫu, kích thước, hoa văn để phù hợp với công trình, nhu cầu của người sử dụng

Thông tin chi tiết

Khuôn làm Gỗ nhằm giảm chi phí Mẫu, linh hoạt thay đổi mẫu, kích thước, hoa văn để phù hợp với công trình, nhu cầu của người sử dụng

Sản phẩm liên quan