CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÚC BẢO NGUYÊN HẢI PHÒNG

Nhà máy: Mỹ Đồng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Văn phòng: P1908 CT1A, Nam Đô, 609 Trương Định, Hà Nội

Tel: Mr Bảo - 0905 592 698.        Mr Sáu - 0976 104 189

      Email: ducbaobui@gmail.com        vansauhthp@gmail.com