VÀNH NHÔNG MÁY TRỘN BÊ TÔNG

VÀNH MÁY TRỘN BÊ TÔNG 350L HOẶC 380L. MẪU CHẠY CNC CÔNG NGHỆ ĐÚC RĂNG CHUẨN CHO MÁY CHẠY ÊM

HỘP SỐ NHÔNG

HỘP SỐ ĐÚC KHUÔN MÁY CHO RĂNG ĐỀU VÀ SẠCH

PULLY GANG

PULLY GANG ĐÚC VÀ GIA CÔNG CHÍNH XÁC, DÀY DẠN CHỐNG VỠ KHI VA ĐẬP

ỐP MỠ

ỐP MỠ ĐÃ GIA CÔNG TIỆN REN