HÒM ĐÚC

Hòm đúc. Mục đích để nén khuôn, tạo khuôn đúc chính xác. Kích thước của hòm luôn lớn hơn sản phẩm.

Thông tin chi tiết

Mục đích để nén khuôn, tạo khuôn đúc chính xác. Kích thước của hòm luôn lớn hơn sản phẩm.

Sản phẩm liên quan